Kontrast

Rozmiar czcionki

Podstawy prawne – Statut

Centrum sportu w Gminie Lesznowola zwane w dalszej części statutu „CS” działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności:

  • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446);
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 885 ze zm.);
  • Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176);
  • Niniejszego statutu.
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Załączniki
Nazwa
Typ
Rozmiar
Autor
Statut-CS-2016
pdf
481,78 KB
Łukasz Grochala
Historia zmian