Kontrast

Rozmiar czcionki

Regulaminy

Zasady uzyskania Patronatu Honorowego Wójta Gminy Lesznowola nad ważnymi projektami i wydarzeniami:

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Lesznowola dla uczniów szczególnie uzdolnionych za osiąganie wysokich wyników sportowych, artystycznych oraz w edukacji szkolnej:

Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych w Centrum Sportu

Tryb i zasady korzystania z obiektów sportowych w Gminie Lesznowola

Regulamin korzystania z boiska piłkarskiego w Lesznowoli
Regulamin korzystania z boiska piłkarskiego w Mysiadle
Regulamin korzystania z boiska piłkarskiego w Kosowie
Regulamin korzystania z boiska piłkarskiego w Nowej Woli
Regulamin korzystania z boiska piłkarskiego w Podolszynie
Regulamin korzystania z boiska piłkarskiego w Starej Iwicznej
Regulamin korzystania z boiska piłkarskiego w Zgorzale
Regulamin korzystania z hali sportowej w Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle
Regulamin korzystania z hali sportowej w Lesznowoli
Regulamin korzystania z hali sportowej w Łazach
Regulamin korzystania z hali sportowej w Mrokowie
Regulamin korzystania z kompleksu boisk Sportowych Orlik w Łazach
Regulamin korzystania ze publicznych placów zabaw w Gminie Lesznowola
Regulamin korzystania z siłowni zewnętrznych
Regulamin korzystania z urządzeń street workout
Regulamin korzystania ze skateparku w Mysiadle
Regulamin korzystania ze stadionu lekkoatletycznego z kompleksem boisk w Lesznowoli
Regulamin korzystania ze stadionu lekkoatletycznego z kompleksem boisk w Nowej Iwicznej
Regulamin korzystania z kompleksu boisk w Mrokowie