Kontrast

Rozmiar czcionki

Usługa koszenia w podziale na 2 zadania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w podziale na 2 zadania:

Zadanie 1 – usługa koszenia trawy, zebrania, wywiezienia i utylizacji urobku z ogólnodostępnych placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz boisk rekreacyjnych na terenie Gminy Lesznowola

Zadanie 2 – usługa koszenia trawy, zebrania, wywiezienia, utylizacji urobku, mechanicznego rozłożenia nawozów, napowietrzania systemem kołkowym, piaskowania, szczotkowania, dosiewu trawy oraz areacji boisk sportowych (piłkarskich) na terenie Gminy Lesznowola.

Przedmiot ogłoszenia: Usługa koszenia w podziale na 2 zadania
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 14/03/2024 10:00:00
Data publikacji od: 06/03/2024
Data publikacji do: 14/05/2023
Załączniki
Nazwa
Typ
Rozmiar
Autor
Zapytanie ofertowe.skan
pdf
15,33 MB
Rafał Skorek
Historia zmian