Kontrast

Rozmiar czcionki

Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego w Zamieniu przy ul. Zakładowej

Przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego w Zamieniu przy ul. Zakładowej”

Przedmiot ogłoszenia: Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego w Zamieniu przy ul. Zakładowej
Tryb zamówienia: Tryb podstawowy
Termin składania ofert: 27/05/2022 09:00:00
Data publikacji od: 09/05/2022
Data publikacji do: 27/08/2022
Numer zgłoszenia: 2022/BZP 00149090/01
Załączniki
Nazwa
Typ
Rozmiar
Autor
SWZ
doc
509,50 KB
Rafał Skorek
Ogłoszenie o zamówieniu.skan
pdf
119,56 KB
Rafał Skorek
Projekt budowlany - załącznik nr 9
pdf
24,38 MB
Rafał Skorek
Przedmiar robót - załącznik nr 10
pdf
563,09 KB
Rafał Skorek
Wyjasnienia SIWZ.skan
pdf
2,27 MB
Rafał Skorek
Wyjasnienia SIWZ_2_skan
pdf
1,60 MB
Rafał Skorek
Informacja z otwarcia ofert.skan
pdf
973,58 KB
Rafał Skorek
Historia zmian