Kontrast

Rozmiar czcionki

Usługa koszenia w podziale na 2 zadania

Usługi w podziale na 2 zadania:

Zadanie 1 – usługa koszenia trawy, zebrania, wywiezienia i utylizacji urobku z ogólnodostępnych placów zabaw, siłownia zewnętrznych oraz boisk rekreacyjnych na terenie Gminy Lesznowola

Zadanie 2 – usługa koszenia trawy, zebrania, wywiezienia, utylizacji urobku, mechanicznego rozłożenia nawozów, napowietrzania systemem kołkowym, piaskowania, szczotkowania, dosiewu trawy oraz areacji boisk sportowych (piłkarskich) na terenie Gminy Lesznowola.

Przedmiot ogłoszenia: Usługa koszenia w podziale na 2 zadania
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 22/03/2023 10:00:00
Data publikacji od: 14/03/2023
Data publikacji do: 14/04/2023
Załączniki
Historia zmian